viernes, 7 de septiembre de 2018

MAGNIFICAT Bach & Pradas

COR DE LA GENERALITAT VALENCIANA
ESTIL CONCERTANT
Karl-Friedrich Beringer, director
Antonio Montesinos: Missa a 4 i a 8 veus
José Pradas: Magníficat en fa major
Johann Sebastian Bach: Cantata, BWV 34
Joan Baptista Cabanilles: Corrente italiana
Johann Sebastian Bach:  Magníficat, BWV 243
Miércoles 10 de abril de 2019

Bach com punt de referència perquè a més de marcar una època, un estil i un llenguatge, tot al voltant de la música sembla que se subscriu a la seua figura. Creiem oportú acostar-nos a la seua música per a contextualitzar als compositors que coetanis de Bach, van residir per aquestes regions. Celebrem així la temporada 20 d'Estil Concertant.

Antonio Montesinos va nàixer a Carlet al voltant de 1754. Ingressà com a xicotet cantor a la Catedral de València en 1766. Va substituir al segon organista a la Catedral i en 1787 fou designat mestre de la capella del Patriarca, lloc que ocuparia fins la seua mort en 1822. Durant el seu manament tingué lloc la recuperació econòmica de la capella musical. En la missa de Montesinos de 1796, trobem curiosament  una obertura inicial (probablement per tractar-se d’un esdeveniment solemne com és una beatificació) amb tots els components d’una orquestra clàssica de finals del segle XVIII que pel seu estil podria pertànyer a un òpera.
Altre dels nostres compositors més internacionals es Joan Baptista Cabanilles (Algemesí 1644-1712). Encara que la seua producció és majoritàriament per a clave i orgue, la seua  escassa composició vocal és d’una bellesa exquisida. La corrente italiana originalment per a orgue i que hem instrumentat per a orquestra a mena d’homenatge.
José Pradas va nàixer en 1689 a Villahermosa del Río, província de Castelló, però diòcesi de València, la qual cosa explica que en 1700, als onze anys, entrara com a cantor en aquella catedral. Allí es va formar amb Teodoro Ortells, Pere Onayarte i molt probablement, amb el propi Cabanilles, organista de la catedral. Va ocupar la plaça de mestre de la parròquia de Santa María de Castelló de la Plana en 1717. En 1728 va ser nomenat directament mestre de capella de la catedral de València i després de la seua jubilació en 1751 es va retirar a la seua llar natal on va morir en 1757.

 (Autors de referència: J.Climent, A,Martín Moreno, J.L.Palacios)martes, 13 de marzo de 2018

250 años de la muerte de José de Nebra

En 2018 se cumplen 250 años de la muerte de José de Nebra (Calatayud 1702-1768), seguramente uno de los mejores autores españoles, todavía hoy con partituras por descubrir.

Escucha en Spotify nuestra primera versión del "Invitatorio y Oficio de Difuntos"  grabado en 1999 para la Sociedad Española de Musicología.